Zkušenosti a praxe

2006 – ukončení studia oboru Inženýrská geodézie na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava

2006 – 2008Bezecný s.r.o.

2008 – 2010 – Katastrální úřad pro Olomoucký kraj – oddělení metodiky a kontroly

2011 – 2012 – Katastrální pracoviště Olomouc – oddělení obnovy a aktualizace KN

od V.2012 – OSVČ v oboru geodézie

2014 – úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti v rozsahu podle §13 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.