Geodet pro Vás!

Působíme především v okrese Šumperk s přesahem do přilehlých okresů Olomouc, Jeseník, Bruntál, Ústí nad Orlicí a Svitavy. U větších zakázek není problém přijet kamkoliv v ČR.

Nabízíme služby pro:

Veřejnost

– vyhotovení geometrického plánu
– ověření kopie geometrického plánu
– vytyčení hranice pozemku
– zaměření staveb pro kolaudaci
– zajištění smluv
– zpracování návrhu na vklad do katatastru nemovitostí
– porovnání skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru

Developerské firmy

– zajištění podkladů z katastru nemovitostí
– zjištění vlastníků pozemků
– vyhotovení geometrického plánu
– vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost

Realitní kanceláře – práce spojené s katastrem nemovitostí

– vyhotovení geometrického plánu
– vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemku
– identifikace parcel dřívějších pozemkových evidencí

Projekční a stavební firmy

– vyhotovení geodetického podkladu pro výstavbu
– prostorové vytyčení stavby a vytyčení tvaru a rozměrů objektu
– zaměření skutečného provedení stavby

Poradenské služby v oblasti katastru nemovitostí